d สมาคมสหกิจศึกษาไทย,Thai Association for cooperative education

 
TH | ENG
 
 

ขอเชิญติดตามชมนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
ในรายการถอดสลักข่าว ตอน “20 ปี สหกิจศึกษาไทย” ย้อนหลัง ตอน 1:: ตอน 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)


 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th


 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th


 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22
ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558

 
 
ด้วยขณะนี้มีชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22 เกิน 150 ครบตามจำนวนแล้ว
สมาคมฯ จึงขอปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนของรุ่นที่ 22
 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21
ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2558

 
 

รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
2 มีค. :: 3 มีค. :: 4 มีค. :: 5 มีค. :: รับสัมฤทธิบัตร

 

รูปภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2557


-รูปภาพ
28 ตค. :: 29 ตค. :: 30 ตค.:: 31 ตค. :: รับสัมฤทธิบัตร

 
World Conference on Cooperative & Work- Integrated Education ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ KYOTO SANGYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
Click here more detail. 

บันทึกสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 19 ณ ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการโครงการสัมมนาสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 19 ณ ประเทศญี่ปุ่น

แบบแจ้งความสนใจเข้าร่วมเดินทางร่วมสัมมนาสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 19 ณ ประเทศญี่ปุ่น


 
a

Download
ขอเชิญดาวน์โหลด  
Newsletter   ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

a

 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
เมษายน
มิถุนายน
+ +
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

04475372