d สมาคมสหกิจศึกษาไทย || Thai Association for cooperative education

 
TH | ENG
 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25
ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th


 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 3

 
 
 
   
   
     
WACE
 
 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 24

 

 

 

จดหมายข่าวสมาคมสหกิจศึกษาไทย

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

     
   

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

   
 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
มีนาคม
พฤษภาคม
+ +
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา
จองของที่ระลึกวิจิตรกิตติการ

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

05499142