TH | ENG
 
 

ขอเชิญติดตามชมนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
ในรายการถอดสลักข่าว ตอน “20 ปี สหกิจศึกษาไทย” ย้อนหลัง ตอน 1:: ตอน 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)


 

 

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ.2557

 
 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย Click


 

รูปภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ.2557


-รูปภาพ
28 ตค. :: 29 ตค :: ล่องเรือ :: 30 ตค :: 31 ตค :: รับสัมฤทธิบัตร

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำวิจิตรภาคียสถาน


 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
พฤศจิกายน
มกราคม
+ +
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

02911399