TH | ENG
 
 

ขอเชิญติดตามชมนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
ในรายการถอดสลักข่าว ตอน “20 ปี สหกิจศึกษาไทย” ย้อนหลัง ตอน 1:: ตอน 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)


 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21
ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2558

 
 

     

ด้วยขณะนี้มีชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 21 เกิน 150  ครบตามจำนวนแล้ว 
สมาคมฯ จึงขอปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนของรุ่นที่ 21
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

  กำหนดการฝึกอบรม
  
จดหมายเชิญเข้าอบรมฯ 
  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียน)
 
 พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง
  แบบฟอร์มการนำส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
  แบบฟอร์มการจองห้องพักด้วยตนเอง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th


 

รูปภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19
ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


-รูปภาพ
7 กค. :: 8 กค :: 9 กค :: 10 กค :: รับสัมฤทธิบัตร
-ทำเนียบรุ่น
-บทกลอน

-เกณฑ์การฝึกเข้าทำงาน

 
“Work Integrated Learning: Building Capacity”
Wednesday 1st – Friday 3rd October, 2014
at Gold Coast, Queensland, Australia
Click here more detail. 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
มกราคม
มีนาคม
+ +
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

03538632