TH | ENG
 
 

ขอเชิญติดตามชมนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
ในรายการถอดสลักข่าว ตอน “20 ปี สหกิจศึกษาไทย” ย้อนหลัง ตอน 1:: ตอน 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)


 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20
วันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ.2557

 
 

ด้วยขณะนี้มีชำระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 20 เกิน 150  ครบตามจำนวนแล้ว 
สมาคมฯ จึงขอปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนของรุ่นที่ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

   กำหนดการฝึกอบรม
   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผู้ชำระค่าลงทะเบียน)
   พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง
   แบบฟอร์มนำส่งหลักฐานการโอนเงิน  
   แบบฟอร์มการจองห้องพัก (จองด้วยตนเอง)  ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557


 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1
วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2557

 
   

รูปภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19
ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


-รูปภาพ
7 กค. :: 8 กค :: 9 กค :: 10 กค :: รับสัมฤทธิบัตร
-ทำเนียบรุ่น
-บทกลอน

-เกณฑ์การฝึกเข้าทำงาน

 
“Work Integrated Learning: Building Capacity”
Wednesday 1st – Friday 3rd October, 2014
at Gold Coast, Queensland, Australia
Click here more detail. 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
กันยายน
พฤศจิกายน
+ +
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

03396517