d สมาคมสหกิจศึกษาไทย || Thai Association for cooperative education

 
TH | ENG
 
 
 

  กำหนดการฝึกอบรม
  สมัครเข้ารับการฝึกอบรม   ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2559 หรือชำระครบ 90 คน
  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียน)
  พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง
  แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงิน
  
จองห้องพักด้วยตนเอง ณ โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวนจำกัด

แนะนำโรงแรมใกล้เคียง
โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพ : แบบฟอร์มการจองห้องพักด้วยตนเอง   : แผนที่เดินทาง
โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : ติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเอง   : แผนที่เดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25
ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th


 

WACE
 
 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ รุ่นที่ 24

 

 

จดหมายข่าวสมาคมสหกิจศึกษาไทย

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

     
   

จดหมายข่าว
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

   
 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
มกราคม
มีนาคม
+ +
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา
จองของที่ระลึกวิจิตรกิตติการ

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

05447197