d สมาคมสหกิจศึกษาไทย || Thai Association for cooperative education

 
TH | ENG
 

 
   


 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23
ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558

 
 

  กำหนดการฝึกอบรม

  สมัครเข้ารับการฝึกอบรม   ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2558
  การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน
  และรับจำนวนจำกัด150 คนแรกเท่านั้น

  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียน)

  พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง

  แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงิน

  จองห้องพักด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th


 

 
a

a

a

a

Download
ขอเชิญดาวน์โหลด  
Newsletter   ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

a

 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
กันยายน
พฤศจิกายน
+ +
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

05215396