d สมาคมสหกิจศึกษาไทย || Thai Association for cooperative education

 
TH | ENG
 
 

ขอเชิญติดตามชมนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
ในรายการถอดสลักข่าว ตอน “20 ปี สหกิจศึกษาไทย” ย้อนหลัง ตอน 1:: ตอน 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)


 

 
   


 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23
ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558

 
 

  กำหนดการฝึกอบรม

  สมัครเข้ารับการฝึกอบรม   ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2558
  การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน
  และรับจำนวนจำกัด150 คนแรกเท่านั้น

  พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง

  แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงิน

  จองห้องพักด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th


 

รูปภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ.2558


-รูปภาพ
2 กค. :: 3 กค. :: รับสัมฤทธิบัตร

 
World Conference on Cooperative & Work- Integrated Education ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ KYOTO SANGYO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
Click here more detail.
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ


 
a

a

a

Download
ขอเชิญดาวน์โหลด  
Newsletter   ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

a

 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
กรกฎาคม
กันยายน
+ +
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

05045998