TH | ENG
 
 

ขอเชิญติดตามชมนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
ในรายการถอดสลักข่าว ตอน “20 ปี สหกิจศึกษาไทย” ย้อนหลัง ตอน 1:: ตอน 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)


 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22
ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558

 
 
  กำหนดการฝึกอบรม
  สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2558
  การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน
  และรับจำนวนจำกัด150 คนแรกเท่านั้น

  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียน)
  พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง
  แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงิน
  
จองห้องพักด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤษภาคม 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th

 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21
ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2558

 
 

รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
2 มีค. :: 3 มีค. :: 4 มีค. :: 5 มีค. :: รับสัมฤทธิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th


 

รูปภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19
ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


-รูปภาพ
7 กค. :: 8 กค :: 9 กค :: 10 กค :: รับสัมฤทธิบัตร
-ทำเนียบรุ่น
-บทกลอน

-เกณฑ์การฝึกเข้าทำงาน

 
“Work Integrated Learning: Building Capacity”
Wednesday 1st – Friday 3rd October, 2014
at Gold Coast, Queensland, Australia
Click here more detail. 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
กุมภาพันธ์
เมษายน
+ +
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

03872221